help-with-circle

Conju フランス語動詞活用表検索

fêtes で活用表を検索


fêtes : fêter直説法現在-2単 接続法現在-2単 です。
fêter
fêtant
fêté      
 jetuilnousvousils
直現fêtefêtesfêtefêtonsfêtezfêtent
命現---fête---fêtonsfêtez---
直半fêtaisfêtaisfêtaitfêtionsfêtiezfêtaient
接現fêtefêtesfêtefêtionsfêtiezfêtent
直単未fêteraifêterasfêterafêteronsfêterezfêteront
条現fêteraisfêteraisfêteraitfêterionsfêteriezfêteraient
直単過fêtaifêtasfêtafêtâmesfêtâtesfêtèrent
接半fêtassefêtassesfêtâtfêtassionsfêtassiezfêtassent
メモ
パターンaimer
-er型規則活用(第1群)
!ここに属する動詞はごく一部しか登録されていませんのでご注意ください
Conjus 6 ('Utztz') ©2001-2016 Tatsuto.S