help-with-circle

Conju フランス語動詞活用表検索

読み上げ表示にする (?)

greneler で活用表を検索

greneler
grenelant
grenelé      
 jetuilnousvousils
直現grenellegrenellesgrenellegrenelonsgrenelezgrenellent
命現---grenelle---grenelonsgrenelez---
直半grenelaisgrenelaisgrenelaitgrenelionsgreneliezgrenelaient
接現grenellegrenellesgrenellegrenelionsgreneliezgrenellent
直単未grenelleraigrenellerasgrenelleragrenelleronsgrenellerezgrenelleront
条現grenelleraisgrenelleraisgrenelleraitgrenellerionsgrenelleriezgrenelleraient
直単過grenelaigrenelasgrenelagrenelâmesgrenelâtesgrenelèrent
接半grenelassegrenelassesgrenelâtgrenelassionsgrenelassiezgrenelassent
メモ
パターンappeler
発音しない語尾の前、および直単未・条現で
子音字lが重なることで/ɛ/の発音になる
Conjus 6 ('Utztz') ©2001-2016 Tatsuto.S


読み上げ表示にする (?)
活用表が崩れていますか?クラシック表示

おまかせ表示

pesiezcommetteréunisaccroisefforcez

ご利用条件はConjuのトップページ からご確認ください