help-with-circle

Conju フランス語動詞活用表検索

recourez で活用表を検索


recourez : recourir直説法現在-2複 命令法現在-2複 です。
recourir
recourant
recouru      
 jetuilnousvousils
直現recoursrecoursrecourtrecouronsrecourezrecourent
命現---recours---recouronsrecourez---
直半recouraisrecouraisrecouraitrecourionsrecouriezrecouraient
接現recourerecouresrecourerecourionsrecouriezrecourent
直単未recourrairecourrasrecourrarecourronsrecourrezrecourront
条現recourraisrecourraisrecourraitrecourrionsrecourriezrecourraient
直単過recourusrecourusrecourutrecourûmesrecourûtesrecoururent
接半recourusserecourussesrecourûtrecourussionsrecourussiezrecourussent
メモ
パターンcourir
すべてrecour-
直単未・条現で-rir-でなくと重なる点に注意
過去分詞・直単過・接半は
Conjus 6 ('Utztz') ©2001-2016 Tatsuto.S