help-with-circle

Conju フランス語動詞活用表検索

読み上げ表示にする (?)

reluire で活用表を検索

reluire
reluisant
relui      
 jetuilnousvousils
直現reluisreluisreluitreluisonsreluisezreluisent
命現---reluis---reluisonsreluisez---
直半reluisaisreluisaisreluisaitreluisionsreluisiezreluisaient
接現reluisereluisesreluisereluisionsreluisiezreluisent
直単未reluiraireluirasreluirareluironsreluirezreluiront
条現reluiraisreluiraisreluiraitreluirionsreluiriezreluiraient
直単過reluisisreluisisreluisitreluisîmesreluisîtesreluisirent
接半reluisissereluisissesreluisîtreluisissionsreluisissiezreluisissent
メモ
パターンconduire
-uire型
母音字で始まる語尾の前で/他は
過去分詞は
(ただしluire nuire reluire の過去分詞はlui nui relui
塗りわけ自体はécrire と同じ
Conjus 6 ('Utztz') ©2001-2016 Tatsuto.S


読み上げ表示にする (?)
活用表が崩れていますか?クラシック表示

おまかせ表示

longeasfoudroyaénonçasouriracrochète

ご利用条件はConjuのトップページ からご確認ください